площада пред кино Изток

(42.675470779714345, 23.358103036880493)
подсказано от Martin